Tillverkning av specialsnickerier till bl.a. kontor, butiker och kyrkor. Ibland handlar det om kompletteringssnickerier och även renoveringar av befintliga snickerier. Antingen sker tillverkningen efter ritning från arkitekt eller efter önskemål direkt från kund.

Bland kunderna kan nämnas:
Designhögskolan, Växjö Universitet, Ford, Svenska kyrkan och Svenska bio